Liên Hệ

Thông tin Phòng vé.
Hotline: 0945 008 004 - 0945 609 470.
Mail: taukhachcondao@gmail.com
Địa Chỉ: Lô 15, Khu 10, Cảng Bến Đầm, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu.


STK:1609205037909
Tên Tài Khoản: Nguyễn Hoàng Phương.
Chi Nhánh: Agribanks Côn Đảo.


STK:0111000186409
Tên Tài Khoản: Nguyễn Hoàng Phương.
Chi Nhánh: Vietcombanks Chi Nhánh Cần Thơ.
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN